Người dân TP.HCM ùn ùn xếp hàng mua lương thực, thực phẩm dự trữ

Chia sẻ: