Huy động gấp nhân lực y tế 40 tỉnh thành hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19

Chia sẻ: