Trở lại kiểm soát Afghanistan sau hơn 2 thập kỷ, Taliban đã thay đổi như thế nào? | VTC Now

Chia sẻ: