Taliban đang kiểm soát các mỏ khoáng sản trị giá 1.000 tỷ USD | VTV24

Chia sẻ: