Đưa 10.000 bình oxy vào các bệnh viện điều trị COVID-19 | VTV24

Chia sẻ: