Bộ Y tế phân bổ 30 000 lọ thuốc Remdesivir kháng Covid-19 cho các địa phương

Chia sẻ: