Viện Pasteur TP.HCM tiếp nhận thêm 1,1 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca

Chia sẻ: