TP.HCM đề xuất cấp gần 28 nghìn tỷ hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Chia sẻ: