Người dân TP.HCM đến sớm, chờ tiêm vắc xin Sinopharm

Chia sẻ: